06 feb 2004 16:00

Gekwalificeerd personeel voor de federale politie

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad het dossier goed rond de voortzetting in 2004 van het contract met betrekking tot het ter beschikking stellen van gekwalificeerd personeel in informatica en telecommunicatie ten voordele van de federale politie.

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad het dossier goed rond de voortzetting in 2004 van het contract met betrekking tot het ter beschikking stellen van gekwalificeerd personeel in informatica en telecommunicatie ten voordele van de federale politie.

De federale politie heeft constant nood aan experten die het geheel van het spectrum van de telematica omvatten. Dit personeel biedt de vereiste expertisebekwaamheid in de ontwikkeling en het beheer van de informaticasystemen van de telematica. Het merendeel van deze experten werkt bij de Directie Telematica van de federale politie, die belast is met de ontwikkeling van een telematica-architectuur en gezamenlijke standaarden voor het geheel van de geïntegreerde politie op twee niveaus (Datanetwerk Hilde, Astrid, toepassingsontwikkelingen, departementale servers,...).