18 mei 2018 16:39

Geldelijke wijzigingen in het statuut van ambtenaren van de buitenlandse en de consulaire carrière

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een aantal geldelijke wijzigingen aanbrengt in het statuut van de ambtenaren van de buitenlandse carrière en de consulaire carrière.

Dit ontwerp corrigeert een aantal anomalieën in de geldelijke loopbaan van de ambtenaren van de buitenlandse carrière en de consulaire carrière. Het voorziet:

  • de inschaling van stagiairs in de weddeschaal NA21 met behoud van weddeschaal A21 indien deze schaal voordeliger is
  • een integratiemaatregel voor de vroegere ambtenaren van de Kanselarijcarrière die in de weddeschaal A11 werden bezoldigd
  • een eerste bevordering in weddeschaal voor de ambtenaren van de consulaire carrière na drie vermeldingen ‘voldoet aan de verwachtingen’ of twee vermeldingen ‘uitzonderlijk’

Het ontwerp wordt na syndicale onderhandelingen ter advies aan de Raad van State voorgelegd.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 juli 2016 tot vaststelling van het statuut van de ambtenaren van de buitenlandse carrière en de consulaire carrière