21 jan 2005 16:00

Gelegenheidsarbeid

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Werk, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, tot wijziging van het koninklijk besluit (*) betreffende de gelegenheidsarbeid in de ondernemingen die onder het paritair comité voor het hotelbedrijf ressorteren.

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Werk, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, tot wijziging van het koninklijk besluit (*) betreffende de gelegenheidsarbeid in de ondernemingen die onder het paritair comité voor het hotelbedrijf ressorteren.

Het gewijzigde koninklijk besluit voorzag in een gunstig stelsel voor sociale zekerheid voor de gelegenheidswerknemers in de Horecasector. Het koninklijk besluit verliep op 31 december 2004. Het ontwerp verlengt dit stelsel voor het jaar 2005 in afwachting van het advies van de Nationale Arbeidsraad over het evaluatieverslag van het stelsel. Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd. (*) van 27 mei 2003.