21 jan 2005 16:00

Ministerraad van 21 januari 2005.

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 21 januari, Wetstraat 16 om
11.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.