21 jan 2005 16:00

Plafonnering van de taks op de beursverrichtingen

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed, over de plafonnering van de taks op de beursverrichtingen.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed, over de plafonnering van de taks op de beursverrichtingen.

Het voorontwerp voert opnieuw de plafonds van de taks op de beursverrichtingen in, die door de programmawet (*) waren afgeschaft. De bepaling uit de programmawet veroorzaakte immers een kapitaalvlucht en afgeleide perverse effecten, zoals de verplaatsing van de beslissingen in de sector van de instellingen voor collectieve beleggingen, de 'corporate finance' afdelingen en de pensioenfondsen. Het voorontwerp schrijft voor, dat men niet meer dan 500 euro taks mag heffen op elk van de verrichtingen waarop men afzonderlijke taks heft. Wanneer het echter gaat om verrichtingen met kapitalisatieaandelen, wordt het bedrag op 750 euro gebracht. Het voorontwerp heeft retroactief uitwerking op 31 december 2004. Het wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd. (*) van 27 december 2004, art. 348.