21 jan 2005 16:00

Staten-generaal van het gezin: nieuwe debatronde 2005

De Ministerraad nam kennis van de nota die mevrouw Gisèle Mandaila Malamba, Staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een hadicap, voorlegde en die de synthese van de eerste Staten-generaal weergeeft.

De Ministerraad nam kennis van de nota die mevrouw Gisèle Mandaila Malamba, Staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een hadicap, voorlegde en die de synthese van de eerste Staten-generaal weergeeft.

De overheid heeft de plicht om het neutraliteitsprincipe met betrekking tot persoonlijke levenskeuzes te eerbiedigen, maar moet ook met de verwachtingen van de gezinnen rekenig houden, zodat ze hun veelzijdige rol kunnen vervullen. De Staten-generaal werd dan ook in het leven geroepen, om te kunnen debatteren over thema's die de gezinnen aanbelangen. De eerste Staten-generaal had plaats in het voorjaar van 2004 en werd op 27 april van dat jaar afgerond via een plenaire slotvergadering met een samenvatting van de besprekingen die de 5 werkgroepen hadden gevoerd. Tijdens de Ministerraden van Gembloux en Oostende werden al een aantal door de Staten-generaal besproken voorstellen omgezet in concrete maatregelen. Ook andere voorstellen kunnen door de ministers worden bestudeerd om in concrete maatregelen te worden omgezet. Na de eerste Staten-generaal bleek het nodig een permanent karakter te geven aan dit overlegplatform. Daarom heeft de regering op initiatief van de Staatssecretaris voor het Gezin beslist een tweede debatronde op touw te zetten, die het jaar 2005 volledig zal beslaan. De deelnemers worden uitgenodigd om mee te werken aan een van de 6 werkgroepen: - dienstverlening aan het gezin en ouderschapssteun - combinatie van gezinsleven en beroepsleven - intergenerationele solidariteit - gezin/burgerlijk en gerechtelijk recht - gezin en fiscaliteit - geweld binnen het gezin en in instellingen Er worden dus twee nieuwe thema's voorgesteld: de intergenerationele dimensie van het gezin en de geweldproblematiek. De Staten-generaal wordt voor het eerst ook bijgestaan door een wetenschappelijk comité van academici. Het comité zal de denkpistes voeden en nuttige informatie verschaffen aan alle deelnemers. De werkzaamheden vinden plaats van januari tot oktober. Zo hebben de werkgroepen de nodige tijd, om hun denkpistes met de steun van het wetenschappelijk comité of van experts ter zake uit te werken, en om sommige thema's in subwerkgroepen te bespreken. Aan het einde van de Staten-generaal worden alle bijdragen verzameld en voorgesteld tijdens een evenement dat nog meer op het grote publiek zal worden afgestemd. Vervolgens wordt de algemene samenvatting overhandigd aan de federale regering, alsook aan de gewest- en gemeenschapsregeringen. De website www.lesfamilles.be - www.degezinnen.be krijgt een update en geldt opnieuw als communicatie- en participatiemiddel voor het grote publiek.