21 jan 2005 16:00

Statuut militairen

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed, tot wijziging van diverse wetten betreffende het statuut van de militairen.

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed, tot wijziging van diverse wetten betreffende het statuut van de militairen.

De voornaamste wijzigingen bieden volgende mogelijkheden: - Men kan het halftijds werken beter verdelen na een afwezigheid om gezondheidsredenen. - Een militair kan van een bevordering afzien. - Een kandidaat-officier of -onderofficier die definitief voor wettelijk opgelegde taalexamens is afgewezen, kan in een lagere personeelscategorie worden gereclasseerd. - Een kandidaat die uit zijn specifieke vormingscyclus moet worden verwijderd wegens onvoldoende beoordeling van fysieke hoedanigheden, kan in dezelfde hoedanigheid in dezelfde personeelscategorie worden gereclasseerd in een andere specifieke vormingscyclus waarvoor deze specifieke fysieke conditie niet is vereist. - Een kandidaat-beroepsofficier piloot die tijdens de vorming aan de Koninklijke Militaire School in zijn studies mislukt en daardoor wegens onvoldoende beoordeling van de professionele hoedanigheden definitief mislukt wordt bevonden, kan als kandidaat-hulpofficier piloot worden gereclasseerd. De andere bepalingen voeren technische wijzigingen uit.