21 jan 2005 16:00

Hergroepering diensten FOD Mobiliteit en Vervoer

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een voorstel goed voor het huren van lokalen en parkeerplaatsen die toebehoren aan Belgocontrol in het CNN-gebouw, Vooruitgangsstraat 80, te Brussel.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een voorstel goed voor het huren van lokalen en parkeerplaatsen die toebehoren aan Belgocontrol in het CNN-gebouw, Vooruitgangsstraat 80, te Brussel.

De Ministerraad stemde ermee in dat het bedrag van 37.184,03 euro naar de begroting van de Regie der Gebouwen wordt overgedragen. Dit is de jaarlijkse bezettingsvergoeding die FOD Mobiliteit en Vervoer tot op heden aan Belgocontrol heeft gestort, in toepassing van de concessieovereenkomst tussen Belgocontrol en het Bestuur van de luchtvaart voor de lokalen die deze laatste in het CCN-gebouw bezet. De Regie der Gebouwen zal een gedeelte van de oppervlakte in het CCN-gebouw die aan Belgocontrol toebehoort (Vooruitgangsstraat 80, Brussel) huren voor FOD Mobiliteit en Vervoer.