21 jan 2005 16:00

Inkomensgarantie voor ouderen

Op voorstel van de heer Bruno Tobback, Minister van Pensioenen, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot uitvoering van de wet(*) tot instelling van een inkomengarantie voor ouderen.

Op voorstel van de heer Bruno Tobback, Minister van Pensioenen, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot uitvoering van de wet(*) tot instelling van een inkomengarantie voor ouderen.

Vanaf 1 januari 2005 kent het ontwerp een inkomensgarantie aan ouderen toe, die in een gemeenschap leven, waarbij men enkel rekening houdt met de bestaansmiddelen en de persoonlijke pensioenen van de aanvrager. De bestaansmiddelen worden niet meer gedeeld door het aantal personen die in de gemeenschap leven. De overige leden moeten geen aangifte van hun bestaansmiddelen meer doen. Onder personen die in een gemeenschap leven verstaat men de beoefenaars van een door de overheid erkende godsdienst en de leken, die met het oog op een verwezenlijken van een godsdienstige of filosofische doelstelling dezelfde hoofdverblijfplaats en bestaansmiddelen delen. (*) van 22 maart 2001, artikel 7, §1, tweede lid en § 2.