21 jan 2005 16:00

Pensioen voor werknemers

Op voorstel van de heer Bruno Tobback, Minister van Pensioenen, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende uitvoering van het koninklijk besluit (*) betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers.

Op voorstel van de heer Bruno Tobback, Minister van Pensioenen, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende uitvoering van het koninklijk besluit (*) betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers.

Het ontwerp voert de beslissing uit van de buitengewone Ministerraad van Oostende. (**) Het kent een herwaardering van het maandelijks pensioenbedrag met 2% toe: - op 1 september 2005 aan de gerechtigden op het pensioen in de regeling voor werknemers, dat daadwerkelijk en voor de eerste maal in 1997 is ingegaan. - op 1 september 2006 aan de gerechtigden op het pensioen in de regeling voor werknemers, dat daadwerkelijk en voor de eerste maal in 1998 en 1999 is ingegaan. Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd. (*) nr 50 van 24 oktober 1967, art. 29, §4. (**) op 21 maart 2004.