03 mei 2013 19:00

Gelegenheidsarbeid in de tuinbouwsector

De ministerraad past op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx en minister van Werk Monica De Coninck de voorwaarden aan om als gelegenheidswerknemer in de land- of tuinbouwsector te werken.

De werknemer die in de voorbije 180 dagen in de landbouw- en tuinbouwsector heeft gewerkt - onder een ander statuut dan gelegenheidswerknemer -, kan niet als gelegenheidswerknemer in die sector werken. 

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 8bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders