07 mei 2004 17:00

Geleidingskits voor F-16

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, ging de Ministerraad akkoord met het afsluiten van een leverings- en dienstencontract, met de Amerikaanse regering, voor geleidingskits voor F-16 vliegtuigen, ontstekers en bijhorende logistieke steun.

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, ging de Ministerraad akkoord met het afsluiten van een leverings- en dienstencontract, met de Amerikaanse regering, voor geleidingskits voor F-16 vliegtuigen, ontstekers en bijhorende logistieke steun.

Dit contract wordt afgesloten via de onderhandelingsprocedure, volgens de procedure 'Foreign Military Sales' (FMS). De opdracht beoogt het in plaats stellen van de nodige geleidingskits voor de initiële 'alle weer'-capaciteit ter ondersteuning van vredesondersteunende operaties uitgevoerd in het kader van de Europese Unie of de NAVO. Deze kits maken gebruiken van geleiding gebaseerd op de techniek van het inertieel platform of van het geo-referentieel platform en kunnen vaste doelen treffen met maximale precisie.