29 apr 2011 14:08

Gelijke kansen

Verlenging van het mandaat van de directeur van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding

Verlenging van het mandaat van de directeur van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Gelijke Kansen Joëlle Milquet om het mandaat van de heer Jozef de Witte, als directeur van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding, vanaf 1 mei 2011 met drie maand te verlengen.