04 nov 2011 11:22

Gelijke kansen

Evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in adviesorganen

Evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in adviesorganen

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Werk en Gelijke Kansen Joëlle Milquet om de lijsten met voorlopige vrijstelling van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid voor 2010 en 2011 te verlengen. Tot de oprichting van de ad hoc commissie is de verlenging nodig.

De wet van 20 juli 1990 schrijft voor dat niet meer dan twee derde van de effectieve en de plaatsvervangende leden van een adviesorgaan van hetzelfde geslacht mag zijn.