20 dec 2002 16:00

Gelijke-kansenbeleid

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot afwijking op de wet (*) ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid.

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot afwijking op de wet (*) ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid.

Ter herinnering: de wet (*) ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid voorziet (**) dat ten hoogste twee derden van de leden van een adviesorgaan van hetzelfde geslacht is. De Ministerraad kan afwijkingen toestaan aan de organen die onmogelijk kunnen voldoen aan deze voorwaarde. Aangezien het ontwerp van wijziging nog steeds voor onderzoek bij de Kamer ligt worden de afwijkingen verlengd voor een nieuwe periode van zes maanden, namelijk van 1 januari 2003 tot 30 juni 2003. (*) van 20 juli 1990 (**) in artikel 2bis