27 okt 1995 15:00

Gelijke pensioenrechten voor mannen en vrouwen prioritair voor de Rege
ring