15 jun 2016 16:55

Gelijkheid in Europa: een waarde die om een duidelijker engagement vraagt

De gelijkheidsbevorderende organen in Europa, waaronder Unia en het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen in België, hebben vandaag de dag een onmisbare rol te spelen in Europa. Ze moeten meer garanties krijgen om hun opdrachten te kunnen vervullen met de nodige onafhankelijkheid en middelen. Equinet, het Europese netwerk van gelijkheidsbevorderende organen, roept op tot het vastleggen van duidelijke standaarden.  

Unia en het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, de twee overheidsorganen ter bestrijding van discriminatie in België, scharen zich achter de oproep van het Europese netwerk Equinet, dat om de ontwikkeling van Europese standaarden vraagt met betrekking tot de onafhankelijkheid, doeltreffendheid, functies en macht van de gelijkheidsbevorderende organen.


Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (dat zich inzet tegen discriminaties op grond van geslacht), verklaart: “Een instelling als de onze heeft alle reden van bestaan, aangezien het recht op gelijkheid van vrouwen en mannen voortdurend in vraag wordt gesteld. Het feit dat België een specifiek aan gender gewijd gelijkheidsbevorderend orgaan heeft, is bovendien een sterk signaal dat de strijd tegen discriminaties en stereotypen die een impact hebben op de hele bevolking belangrijk is.


Els Keytsman, directeur van Unia, vindt dat de rol, het statuut en het mandaat van Unia vaak miskend worden. Zij herhaalt dat “Unia een onafhankelijke overheidsdienst is, gebaseerd op een wet. Zijn opdracht wordt bepaald door de Belgische en Europese regelgeving en door de internationale verdragen waaraan België gebonden is. Zijn rol is drievoudig: preventief werken (vorming, informatie en sensibilisering), mensen bijstaan die gediscrimineerd worden of het voorwerp zijn van haatboodschappen of misdrijven en in het kader van zijn bevoegdheden aanbevelingen uitbrengen ten aanzien van de betrokken overheden.” Els Keytsman voegt hier nog het volgende aan toe: “De standpunten van Unia storen soms, maar ze zijn altijd gebaseerd op empirische, statistische en juridische analyses en niet op ideologische gronden. Onze conclusies mogen natuurlijk bekritiseerd worden, maar de rol van Unia of andere ‘equality bodies’ betwisten of hun legitimiteit in twijfel trekken komt neer op het ontkennen van de inspanningen die nog moeten geleverd worden om de samenleving gelijker en inclusiever te maken.”


Het persbericht van Equinet bevindt zich hier :. http://us4.campaign-archive2.com/?u=ca7cb0e9cba4eeb79c4db1929&id=c67ac3cd45&e=54b6bbb46e


Perscontact
Unia

Davy Coolen
T +32 (0)2 212 30 41   M +32 (0)477 56 42 27 
Davy.Coolen@unia.be

 

Equinet
Sarah Cooke O'Dowd
T: +32 2 212 3184
sarah.cookeodowd@equineteurope.org


Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

Elodie Debrumetz
Tel. : 02 233 49 47
M : 04 97 23 67 67
 elodie.debrumetz@iefh.belgique.be

 

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen werd opgericht in december 2002 en is de onafhankelijke federale overheidsinstelling die instaat voor het waarborgen en bevorderen van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de bestrijding van elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op basis van geslacht. Het doet dit door het ontwikkelen en in praktijk brengen van een aangepast wettelijk kader en geschikte structuren, strategieën, instrumenten en acties. Het Instituut streeft naar het verankeren van de gelijkheid van vrouwen en mannen als een vanzelfsprekendheid in de samenleving en dit zowel in de mentaliteit als in het handelen.