04 apr 2003 17:00

Gelijkheid mannen/vrouwen

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, keurde de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit goed rond het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, keurde de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit goed rond het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

Het gaat om de volgende ontwerpen: - ontwerp van koninklijk besluit betreffende de overdracht van personeelsleden naar het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. Dit ontwerp heeft tot doel om de overgang van dit personeel te regelen. Het personeel van de Directie van gelijke kansen dat momenteel in dienst is, wordt van ambtswege vanaf 1 juni 2003 overgedragen naar het Instituut en behoudt alle verworven rechten. - ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling (*) van de graden van de ambtenaren van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen. Dit ontwerp heeft tot doel om de taalgraden van de hiërarchie vast te leggen, zodat er taalkaders kunnen opgericht worden voor het Instituut. De representatieve syndicale organisaties werden schriftelijk geraadpleegd en de Vaste Commissie voor Taaltoezicht gaf een gunstig advies over het ontwerp. (*) met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken., gecoördineerd op 18 juli 1966.