20 jul 2005 17:00

Geluidshinder

Op voorstel van de heer Renaat Landuyt, Minister van Mobiliteit, heeft de Ministerraad de princiepsbeslissing genomen om een begeleidingscomité en een controle-instituut op te richten voor de politiek inzake geluidshinder door vliegtuiglawaai van en naar de luchthaven Brussel-Nationaal.

Op voorstel van de heer Renaat Landuyt, Minister van Mobiliteit, heeft de Ministerraad de princiepsbeslissing genomen om een begeleidingscomité en een controle-instituut op te richten voor de politiek inzake geluidshinder door vliegtuiglawaai van en naar de luchthaven Brussel-Nationaal.

Er wordt een gemeenschappelijke commissie van experts opgericht die samengesteld is uit twee experten-vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering, de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de federale regering. Telkens wanneer nodig, zal de gemeenschappelijke commissie van experts worden bijgewoond door 1 expert-vertegenwoordiger van BIAC en/of van Belgocontrol. De gemeenschappelijke commissie van experts zal de regeringen bijstaan in het kader van: - de uitwerking en verfijning van het geluidskadaster, - de evaluatie van de impact van de door de regeringen voorgestelde maatregelen op het vlak van geluid en gezondheid, - het adviseren van uniforme methodologieën voor het meten, weergeven en evalueren van de gezondheidsimpact, - de voorbereiding, begeleiding en evaluatie van de door de regeringen besliste studies inzake de impact van de door de regeringen voorgestelde beslissingen op de gezondheid en het leefmilieu van de omwonenden. Na het sluiten van het nieuwe samenwerkingsakkoord, zal een Instituut voor de Controle van de Geluidshinder (ICG) de controle op zich nemen. Het zal onafhankelijk zijn en over een sanctiebevoegdheid beschikken.