04 apr 2014 19:54

Gemeenschappelijke aankopen van de geïntegreerde politie uit het verkeersveiligheidsfonds

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet een ontwerp van koninklijk besluit goed met gemeenschappelijke aankopen voor de geïntegreerde politie uit het verkeersveiligheidsfonds 2013.

De inkomsten van het Verkeersveiligheidsfonds voor 2013 bedragen 139.793.358,34 euro. Daarvan wordt 17.331.147 euro voorafgenomen voor het dossier gemeenschappelijke aankopen voor de geïntegreerde politie. Het
bedrag wordt toegekend aan de controlediensten inzake verkeersveiligheid die afhangen van de federale
overheidsdienst Binnenlandse Zaken om projecten te financieren die een meer doeltreffende vaststelling van de
verkeersinbreuken toelaten, een vlottere afhandeling en snellere inning van de boetes beogen en de verwerving
van gestandaardiseerd verkeerstechnisch materiaal via gemeenschappelijke aankopen ondersteunen.