21 mei 2015 15:37

Gemeenschappelijke doelstellingen in het kader van de bestuursovereenkomsten 2016-2018

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Openbaar Ambt Steven Vandeput kennis van het voorstel van het College van voorzitters van de federale overheidsdiensten betreffende de gemeenschappelijke doelstellingen in het kader van de bestuursovereenkomsten 2016-2018.

Overeenkomstig het regeerakkoord en de beslissing van de ministerraad heeft het College van voorzitters een voorstel geformuleerd van gemeenschappelijk gedragen doelstellingen en een aantal indicatoren, in het kader van de bestuursovereenkomsten van de federale overheidsdiensten  2016-2018. Deze gemeenschappelijke strategische en operationele doelstellingen zijn opgesteld vanuit de invalshoek van de responsabilisering van het overheidsmanagement en het beheer van de federale overheidsdiensten. De initatieven om een modernere en efficiëntere overheid te creëren, hebben als doel om de klanttevredenheid van burgers en ondernemingen te verbeteren. 

De ministerraad heeft de bevoegde regeringsleden ook de opdracht gegeven zo snel mogelijk een voorstel voor de  oprichting van een gemeenschappelijke interne audit aan de ministerraad voor te leggen.