19 okt 2004 18:50

Gemeenschappelijke persmededeling van de federale, Brusselse en Vlaamse regering

Gemeenschappelijke persmededeling van de federale, Brusselse en Vlaamse regering

Gemeenschappelijke persmededeling van de federale, Brusselse en Vlaamse regering

Gemeenschappelijke persmededeling van de federale, Brusselse en Vlaamse regering De federale, Brusselse en Vlaamse regering hebben kennis genomen van het antwoord van DHL op de brief van de federale regering van 29 september. Uit dit antwoord blijkt dat DHL de uitbreiding van haar intercontinentale nachtvluchten volledig wil realiseren met de meest luidruchtige toestellen (MD11 met een geluidsuitstoot van QC = 12). DHL stelt wel voor om haar operatoren te verzoeken om in een alternatief toestel te voorzien voor de MD-11, via tot cargo omgebouwde passagierstoestellen die minder lawaaierig zijn (met een geluidsuitstoot van QC = 8). DHL stelt daarbij dat dit alternatief maar economisch haalbaar is ten vroegste vanaf 2018. De federale regering had echter gevraagd aan DHL om de bijkomende intercontinentale nachtvluchten vanaf 2011 te realiseren met minder lawaaierige vliegtuigen (met een geluidsuitstoot van QC = 8). Bovendien laat DHL weten dat de expansie van (13.400 naar 22.000) nachtvluchten enkel gerealiseerd zou kunnen worden met grote toestellen (zgn. "wide bodies") met een geluidsuitstoot van QC = 8. Op 28 september jongstleden bevestigde DHL nog dat die toename van de vluchtbewegingen grotendeels zou gerealiseerd worden met "stille" vliegtuigen (met een geluidsuitstoot van QC = 4). Niettegenstaande de inspanningen die de onderneming reeds heeft gedaan, vragen de drie regeringen in een brief aan DHL om de geluidsoverlast van haar uitbreidingsproject verder terug te dringen. De drie regeringen zijn van oordeel dat het uitbreidingsproject slechts haalbaar kan zijn, mits DHL op deze punten bereid is een grotere inspanning te doen. 19.10.2004