31 mrt 2004 19:00

Gemeenschappelijke politiezorg met sterke wijkwerking

We moeten niet alleen blauw meer inzetten op het terrein, blauw dient ook beter te worden ingezet. Dit impliceert dat de aanwezige politiecapaciteit in de lokale korpsen optimaal dient te worden afgestemd op de noden van de bevolking.

We moeten niet alleen blauw meer inzetten op het terrein, blauw dient ook beter te worden ingezet. Dit impliceert dat de aanwezige politiecapaciteit in de lokale korpsen optimaal dient te worden afgestemd op de noden van de bevolking.

Op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael heeft de ministerraad verschillende projecten uitgewerkt, met als doel de lokale politie projecten aan te bieden om hun organisatieontwikkeling te optimaliseren: 1. Community Policing Dit stemt de 6 functionaliteiten van de basispolitiezorg beter af: op elkaar en op de noden van de bevolking. Voorbeeld: het kan niet dat het slachtoffer van een traumatiserende woninginbraak eerst wordt geconfronteerd met de vaststellende agenten op het moment van de feiten om dan twee weken nadien pas een telefoontje of briefje te krijgen van dienst slachtofferonthaal van de politie Dit concept werd reeds uitgetest in een aantal zones. De reacties daar waren lovend. Hetgeen we nu voorstellen gaat echter verder. Het betreft hier concepten, die werden ontwikkeld door de federale politie (CGL: directie van de relaties met de lokale politie). Dus in samenwerking met lokale partner én met wetenschappelijke ondersteuning. België speelt op dit vlak een voortrekkersrol in Europa. Onder andere de Europese politieacademie kwam zich al vergewissen van deze projecten 2. Een gans kwaliteitsconcept wordt aangeboden aan lokale politie, gestoeld op moderne managementprincipes (EFQM). Dit kwaliteitsstelsel hangt samen met een financiële beleidscyclus, die afgestemd dient te zijn op het zonale veiligheidsplan, waarvan de geldigheidstermijn (sinds recente programmawet) op vier jaar werd gebracht. Dit referentiekader zal gefaseerd aangereikt worden aan de Lokale politie. Dit wil zeggen: o uittesten in vrijwillige pilootzones o daarna veralgemenen Dankzij de concrete invulling van dit project zal de politie-agent zeer sterk aanwezig zijn in de wijken, waar hij aanspreekbaar is voor de burger en waar de burger hem nodig heeft.