18 nov 2013 15:06

Gemeentelijke administratieve sancties voor overtredingen inzake stilstaan en parkeren

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de gemeentelijke administratieve sancties vastlegt voor inbreuken inzake het stilstaan en parkeren en voor inbreuken tegen het C3-verkeersbord, vastgesteld door automatische toestellen.

De inbreuken worden per categorie ingedeeld in functie van de ernst van de bedreiging die ze vormen voor de verkeersveiligheid en er wordt een geldboete aan gekoppeld:

  • categorie 1: bijvoorbeeld het niet-respecteren van een E1-verkeersbord (parkeerverbod) wordt bestraft met een administratieve boete of onmiddellijke betaling (voor de buitenlandse meerderjarige) met 55 euro
  • categorie 2: bijvoorbeeld parkeren op een fiets- of voetpad wordt bestraft met een administratieve boete of onmiddellijke betaling (voor de buitenlandse meerderjarige) van 110 euro
  • categorie 4: stilstaan en parkeren op overwegen wordt bestraft met een boete van 330 euro

Het koninklijk besluit van 30 september 2005 dat de inbreuken per categorie voor verkeersinbreuken bepaalt, voorziet geen inbreuk van de derde graad op het vlak van stilstaan. 

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.