27 jan 2023 16:30

Gemeenteraadsverkiezingen: wijziging van het registratieformulier voor buitenlandse kiezers

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het aanvraagformulier wijzigt dat niet-EU-burgers moeten indienen om ingeschreven te worden op de kiezerslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Buitenlanders die zich in België als kiezer voor de gemeenteraadsverkiezingen willen laten registreren, moeten een schriftelijke aanvraag indienen bij hun gemeente. Door het Vlaams decreet van 16 juli 2021 is de stemming bij de lokale verkiezingen in het Vlaams Gewest niet langer verplicht. Het aanvraagformulier voor de inschrijving van de buitenlandse niet-EU-burgers moet daardoor bij koninklijk besluit worden aangepast.

Voor EU-burgers wordt het aanvraagformulier bij ministerieel besluit aangepast.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.