04 apr 2003 17:00

GEN

Op voorstel van mevrouw Isabelle Durant, Minister van Mobiliteit en Vervoer, keurde de Ministerraad twee maatregelen goed inzaken het GEN (Gewestelijk Expressnet).

Op voorstel van mevrouw Isabelle Durant, Minister van Mobiliteit en Vervoer, keurde de Ministerraad twee maatregelen goed inzaken het GEN (Gewestelijk Expressnet).

Het gaat over: - ontwerp van overeenkomst tot vaststelling van modaliteiten voor het vaststellen van de betaling van de toelagen en voor de bewijsstukken van investeringsuitgaven die door de NMBS dienen te worden voorgelegd. De Minister van Mobiliteit en Vervoer mag deze overeenkomst ondertekenen. De overeenkomst voorziet de jaarlijkse mededeling aan de Ministerraad van het gedeelte van het jaarlijks programma van de investeringen van de NMBS dat gefinancierd wordt door het GEN Fonds. Het te voorziene bedrag voor dit jaar dient als basis voor het ontwerp van koninklijk besluit van toelage dat wordt voorgelegd aan de Ministerraad. - ontwerp van koninklijk besluit houdende de toekenning van een toelage van 25,6 miljoen euro aan de NMBS voor de verwezenlijking van het GEN in 2003. De vastlegging van het krediet wordt dit jaar gedaan. De ordonnancering zal ten laatste op 15 januari 2004 gebeuren.