20 mrt 2004 18:00

GEN

De ministerraad heeft op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, minister van overheidsbedrijven, een fasering en financiering van het voorstedelijk reizigersvervoer (GEN) per spoor tot in 2010 goedgekeurd. De ministerraad ging tevens akkoord om de exploitatietekorten voor deze eerste fase ten laste van de federale overheid te nemen. Dankzij dit engagement kan de NMBS starten met de aankoop van het noodzakelijk materieel.

De ministerraad heeft op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, minister van overheidsbedrijven, een fasering en financiering van het voorstedelijk reizigersvervoer (GEN) per spoor tot in 2010 goedgekeurd. De ministerraad ging tevens akkoord om de exploitatietekorten voor deze eerste fase ten laste van de federale overheid te nemen. Dankzij dit engagement kan de NMBS starten met de aankoop van het noodzakelijk materieel.

De fasering Het Gewestelijk Expresnet heeft als doel een aanbod uit te werken van snelle voorstedelijke verbindingen per trein, tram en bus in een straal van zo'n 30 km rond de hoofdstad. Voor wat het aanbod van het spoor in dit voorstedelijk net betreft werden vandaag volgende beslissingen genomen: * Tegen december 2006 worden twee GEN-treinen per uur voorzien vanuit Dendermonde, Mechelen, Leuven, Ottignies/Louvain-la-Neuve, Eigenbrakel en Halle/'s Gravenbrakel. Samen bedienen die 54 stations. Bij de start zullen nog bestaande gemoderniseerde treinstellen ingezet worden. In de daluren is daarmee op deze bestemmingen de beoogde GEN-frequentie reeds bereikt. * Tegen december 2008 zullen nieuwe specifiek uitgeruste GEN-treinstellen geleidelijk ingezet worden op deze lijnen, ter vervanging van de huidige treinen. * De NMBS zal het lastenboek voor de aankoop van die GEN-treinstellen klaarmaken tegen juni 2004. Om de leveringstermijn en de kosten te beperken, zal zo dicht mogelijk aangeleund worden bij types materieel die reeds in Europa in gebruik zijn voor dit type van voorstadsvervoer ("proven design") Voor de aankoop van dit rollend materieel is 103,2 miljoen euro ingeschreven in het investeringsplan 2004-2007. Met het oog op een gunstige prijs en op garanties voor eventuele latere behoeften, zal een bestelling van 157 stellen geplaatst worden, waarvan 50 in vaste afname, en 107 in optie. Met een bestelling in 2004, kunnen de eerste 50 treinstellen geleverd worden in 2008 en 2009. Financiering van het exploitatietekort Op basis van deze fasering wordt het bijkomend exploitatietekort dat veroorzaakt wordt door de stapsgewijze uitbreiding van dit aanbod geraamd op 9 miljoen euro in 2007 en in 2008, 31,5 miljoen euro in 2009 en 45,5 miljoen euro in 2010. Deze tekorten worden gedragen binnen de federale begroting en dit binnen de tijdens het regeringsberaad afgesproken budgettaire meerjarenplan. De verdere ontplooiing van het Gewestelijk Expresnet na 2010 zal gebeuren volgens de afspraken die daarover vastgelegd zijn in het samenwerkingsakkoord van april 2003. De overlegstructuren tussen de Federale en de Gewestregeringen zullen die plannen uitwerken, na evaluatie van de opgedane ervaringen en rekening houdend met de evolutie van de verplaatsingsbehoeften in de komende jaren.