05 feb 2021 16:22

Gender mainstreaming: aanpassing van diverse bepalingen betreffende arbeidsongevallen en beroepsziekten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed tot aanpassing van diverse wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende arbeidsongevallen en beroepsziekten inzake gender mainstreaming.

Het doel van het ontwerp is om enerzijds de term 'geneesheer' te vervangen door de genderneutrale term 'arts' in alle wettelijke en reglementaire teksten met betrekking tot beroepsrisico's in de Nederlandse taal. Anderzijds beoogt het ook de toevoeging van de wijzigingen als gevolg van de fusie (FAO en FBZ) en de oprichting van Fedris die vergeten waren. 

Het ontwerp wordt onderworpen aan syndicale onderhandelingen in het Comité A en zal daarna ter advies worden voorgelegd aan de Raad van State.