21 feb 2014 19:29

Genderquota bij de federale wetenschappelijke instellingen

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de bepalingen het statuut van het rijkspersoneel die gelijke kansen bevorderen, omzet in het organieke statuut van de federale wetenschappelijke instellingen.

In het organieke statuut van de federale wetenschappelijke instellingen worden de bepalingen ingeschreven die als doel hebben de gelijkheid tussen man en vrouw te bevorderen:

  • ten hoogste  één derde van de aanwijzingen of benoemingen voor betrekkingen in de eerste taaltrap mag toegewezen worden aan personen van hetzelfde geslacht
  • ten hoogste  één derde van de aanwijzingen of benoemingen voor betrekkingen in de tweede taaltrap mag toegewezen worden aan personen van hetzelfde geslacht

Wanneer het onmogelijk is deze regels toe te passen door de resultaten van de selectie, het recht op vernieuwing van een mandaat of door de rangschikking van de kandidaten in functie van titels en verdiensten kan er worden vanaf geweken.

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 april 1965 tot vaststelling van het organiek statuut van de federale wetenschappelijke instellingen