01 jul 2011 16:35

Geneeskunde

Verlaging remgeld voor het globaal medisch dossier uitgebreid tot de groepering van huisartsen

Verlaging remgeld voor het globaal medisch dossier uitgebreid tot de groepering van huisartsen

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed (*) dat de verlaging van het remgeld met 30% voor het beheer van het globaal medisch dossier (GMD) uitbreidt tot de groeperingen van huisartsen. 

Volgens de verplichte verzekering voor geneeskudige verzorging en uitkeringen bekomt de verzekerde een verlaging van het remgeld met 30% voor de verstrekkingen van de huisarts die zijn of haar globaal medisch dossier beheert. De huisartsen die toegang hebben tot het globaal medisch dossier binnen een groepering van huisartsen, die erkend is door de Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, geven nu ook recht op de vermindering van het remgeld.

De maatregel houdt eveneens een administratieve vereenvoudiging in, nu de systematische vermelding van het RIZIV-nummer van de GMD-houdende arts op het getuigschrift wegvalt.

(*) tot wijziging van art. 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.