25 nov 2005 16:00

Generatiepact

Voortzetting van het overleg over de uitvoering van het generatiepact

Voortzetting van het overleg over de uitvoering van het generatiepact

De regering heeft akte genomen van de standpunten van de sociale partners over de generatiepactwet. De regering betreurt dat niet alle sociale partners zich kunnen scharen achter het generatiepact. De regering doet een oproep aan de sociale partners om in een sfeer van sociale vrede verder overleg te plegen over de uitvoering van het pact in de schoot van de Nationale Arbeidsraad en de andere gebruikelijke overlegorganen. Om daartoe bij te dragen heeft de regering de generatiepactwet goedgekeurd en zal zij de verbeteringen, die vorige week aan het pact werden aangebracht, behouden. Die verbeteringen zullen worden vertaald in reglementaire besluiten en zullen volgende vrijdag worden goedgekeurd door de ministerraad.