02 feb 2007 16:00

Generatiepact voor oudere werknemers

Vermindering van sociale bijdragen voor oudere werknemers

Vermindering van sociale bijdragen voor oudere werknemers

In het kader van het generatiepact besliste de ministerraad de bijdragen voor sociale zekerheid voor werknemers met een laag salaris die ouder zijn dan 50 te verminderen. Die maatregel treedt in werking op 1 april 2007. Op voorstel van minister van Sociale Zaken Rudy Demotte en minister van Werk Peter Vanvelthoven keurde de ministerraad nu het ontwerp van koninklijk besluit goed dat die maatregel uitvoert. De bedoeling van de maatregel is om de tewerkstelling van werknemers ouder dan 50 te bevorderen door een vermindering van de sociale bijdragen toe te kennen. De vermindering vermeerdert met de leeftijd en komt bovenop de bestaande reductie van 400 euro die al bestaat voor werknemers ouder dan 57. De maatregel geldt voor werknemers met een inkomen van minder dan 12.000 euro per kwartaal.