27 mrt 2009 13:00

Gepensioneerden van de openbare diensten

Verhoging van het maximum pensioenbedrag voor de toekenning van vakantiegeld aan gepensioneerden van openbare diensten

Verhoging van het maximum pensioenbedrag voor de toekenning van vakantiegeld aan gepensioneerden van openbare diensten

Het maximumpensioen waaronder gepensioneerden van openbare diensten recht hebben op vakantiegeld wordt met 4% verhoogd. De ministerraad heeft op voorstel van minister van Pensioenen Marie Arena beslist de grensbedragen op 1.350 euro voor de begunstigden van een rustpensioen en 1.080 euro voor de begunstigden van een overlevingspensioen vast te leggen (niet geïndexeerd).

Het ontwerp dat de ministerraad hiervoor goedkeurde (*), voert het akkoord van de ministerraad van 19 december 2008 uit dat de situatie van de gepensioneerden van de overheidssector wil verbeteren in het kader van de sociale programmatie voor 2007 en 2008.

Na onderhandelingen met de vakbonden zal het ontwerp voor advies overgemaakt worden aan de Raad van State.

(*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 april 1992 houdende toekenning van een vakantiegeld en van een aanvullende toeslag bij het vakantiegeld aan de gepensioneerden van de openbare diensten.