05 mrt 2004 16:00

Gerecht van Eerste Aanleg van de Europese Gemeenschappen

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, en de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, heeft de Ministerraad besloten om opnieuw de heer Franklin Dehousse voor te dragen als Belgisch rechter bij het Gerecht van Eerste Aanleg van de Europese Gemeenschappen te Luxemburg.

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, en de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, heeft de Ministerraad besloten om opnieuw de heer Franklin Dehousse voor te dragen als Belgisch rechter bij het Gerecht van Eerste Aanleg van de Europese Gemeenschappen te Luxemburg.

Op 31 augustus 2004 verstrijkt immers het mandaat van zeven rechters bij het Gerecht van Eerste Aanleg. Ook het mandaat van de Belgische rechter vervalt op dat ogenblik. De heer Franklin Dehousse vervult die functie sedert 7 oktober 2003. Het Gerecht van Eerste Aanleg telt minstens één rechter per lidstaat. De leden van het Gerecht van Eerste Aanleg worden benoemd voor zes jaar. Om de drie jaar vindt een gedeeltelijke vervanging plaats.