03 mei 2013 19:00

Gerechtelijke bijstand hervormd

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed over de hervorming van de juridische bijstand. De hervorming is het gevolg van het stijgend aantal aanvragen voor juridische bijstand en de bedragen die de regering eraan besteed.

De filosofie achter de kosteloze juridische bijstand blijft behouden. Toch zullen de begunstigden van de juridische bijstand remgeld moeten betalen, behalve in precaire gevallen zodat de toegankelijkheid van justitie gegarandeerd blijft. De bedoeling is om ook alternatieve wijzen van conflictbeheersing aan te moedigen en het ondoordacht aanspannen van een rechtzaak te ontmoedigen. Daarnaast wordt de controle op de inkomsten van de verzoeker die om juridische bijstand vraagt, verscherpt. Andere wijzigingen betreffen de diensten van de advocaten. Er komt een controlemechanisme zodat het bureau de verrichte prestaties beter kan controleren en sancties kan opleggen die aangepast zijn aan de vastgestelde tekortkoming.

Bij de opleiding tot advocaat-stagiair wordt een stageverplichting bij de juridische bijstand ingevoerd. Ten slotte zal het advocatenvennootschap dat over rechtspersoonlijkheid beschikt de juridische bijstand rechtstreeks in eigen naam gratis kunnen aanbieden.