04 apr 2003 17:00

Gerechtelijke procedure

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd betreffende de subsidiëring van instellingen die voorzien in een gespecialiseerde begeleiding voor burgers die betrokken zijn bij een gerechtelijke procedure.

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd betreffende de subsidiëring van instellingen die voorzien in een gespecialiseerde begeleiding voor burgers die betrokken zijn bij een gerechtelijke procedure.

Het ontwerp regelt de subsidiëring van instellingen belast met de organisatie van de werkstraffen, de opleidingsmaatregelen of de dienstverlening die door bevoegde gerechtelijke overheden werden bevolen of met de organisatie van bijzondere projecten die innoverend zijn inzake begeleiding van de burgers betrokken bij een gerechtelijke procedure of de tussenkomst van gespecialiseerd personeel vereisen. De voorgestelde regeling strekt ertoe de procedure ingrijpend te vereenvoudigen en maakt een efficiënte opvolging door de administratie mogelijk. Ze zal een permanente en uniforme basis vormen voor de toekenning van subsidies aan instellingen die op dat vlak gespecialiseerd zijn.