19 mrt 2004 16:00

Gerechtelijke stagiairs

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende de vaststelling van het aantal vacante plaatsen voor gerechtelijke stagiairs voor het gerechtelijk jaar 2004-2005.

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende de vaststelling van het aantal vacante plaatsen voor gerechtelijke stagiairs voor het gerechtelijk jaar 2004-2005.

Voor het bepalen van de verhouding tussen het aantal Nederlandstalige en Franstalige plaatsen werd rekening gehouden met de verhouding tussen het aantal Nederlandstalige en Franstalige magistraten (NL 55% - FR 45%). Het aantal vacante plaatsen bedraagt 50 gerechtelijke stagiairs, waarvan: - 27 plaatsen voor de Nederlandstalige taalrol; - 23 plaatsen voor de Franstalige taalrol.