09 jun 2004 17:00

Gerechtsgebouw in Gent

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, ging de Ministerraad akkoord om het uitgavenplafond van de financiering van de bouw van een nieuw Gerechtsgebouw in Gent van 100 miljoen ? ter verhogen tot 115 miljoen ? (gecumuleerd budget voor werken, projectbeheer, erelonen, financiering en andere secundaire kosten).

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, ging de Ministerraad akkoord om het uitgavenplafond van de financiering van de bouw van een nieuw Gerechtsgebouw in Gent van 100 miljoen ? ter verhogen tot 115 miljoen ? (gecumuleerd budget voor werken, projectbeheer, erelonen, financiering en andere secundaire kosten).

De aanvraag tot budgetverhoging steunt op drie componenten: - onvoorziene meeruitgaven wegens terreinproblematiek - beperkte reserve voor herzieningen, leemtes en wijzigingen - verschil tussen ramingen voorontwerp en offertes.