08 jun 2012 17:27

Gerechtskosten in strafzaken

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Annemie Turtelboom een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de gerechtskosten in strafzaken verdubbelt* van 25 tot 50 euro.

De maatregel voert een beslissing van de begrotingscontrole 2012 uit.

* ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken, vastgesteld bij koninklijk besluit van 28 december 1950 wat betreft de administratieve kosten in strafzaken.