16 nov 2017 16:32

Geschillenbemiddeling in de Belgische post- en telecommunicatiesector

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de praktische regeling uitwerkt van de procedure voor geschillenbemiddeling in de post- en telecommunicatiesector. Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecom en Post Alexander De Croo stelde het ontwerp voor.

Het ontwerp werkt de procedure uit voor de geschillenbemiddeling door het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT). Het gaat om een nieuwe procedure, aangezien de bevoegdheid werd overgedragen van de Belgische Mededingingsautoriteit naar het BIPT.

Het ontwerp beschrijft hoe de partijen een verzoekschrift kunnen indienen en hoe de procedure verloopt. 

ontwerp van koninklijk besluit tot vastlegging van de procedure voor geschillenbeslechting vermeld in artikel 4 van de wet van 17 januari 2003 betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector