16 nov 2017 16:32

Ministerraad van 16 november 2017

De ministerraad vergaderde op donderdag 16 november 2017 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Tijdens de persconferentie na de ministerraad gaven de eerste minister, de minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid, de minister van Buitenlandse Zaken, de minister van Justitie, de minister van Mobiliteit en de minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO's meer uitleg over de vier belangrijkste maatregelen die de ministerraad heeft genomen.

Het nieuwe nucleaire noodplan is goedgekeurd. Het plan zal nog worden aangevuld met operationele acties in de loop van 2018. Eén van de punten die minister Jan Jambon toelichtte is de distributie van jodiumpillen voor heel het Belgische grondgebied via de apotheken. Ze wordt enkel voorzien voor de drie doelgroepen die er baat bij hebben: kinderen, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven.  

De tweede maatregel is de steun voor beginnende zelfstandigen die vanaf 2018 lagere socialezekerheidsbijdragen betalen, indien ze weinig inkomsten hebben. De bedoeling is om beginnende starters en beoefenaars van vrije beroepen aan te moedigen door de minimumbijdrage te verminderen. De maatregel zal zo'n 10.000 zelfstandigen en 2400 beoefenaars van vrije beroepen ten goede komen. 

België zal morgen zijn officiële kandidatuur bij de Europese Commissie indienen, om in de back up site voor Galileo, het Europese satellietnavigatiesysteem, te voorzien. De site kan in Redu worden gevestigd, waar nu al ESEC, European Space Security and Education Centre, gevestigd is. België heeft tal van gespecialiseerde bedrijven in ruimtevaarttechnologie.

Op 27 november 2017, op de vooravond van de Afrika-EU-top in Abidjan, opent de nieuwe Belgische ambassade in Kinshasa. De ambassade komt er in samenwerking met Luxemburg en Nederland.

Ten slotte zei de eerste minister dat de regering vastberaden is te strijden voor meer veiligheid in het licht van de gebeurtenissen in Brussel van dit weekend en gisterenavond. Hij noemde de gebeurtenissen onaanvaardbaar en verklaarde dat er zero tolerantie zal gelden voor geweld tegen ordediensten, tegen burgers en voor vernielingen van installaties van handelaars.

Vanaf maandag na consultatie van de lokale overheden zullen minister Jan Jambon en minister Koen Geens een actieplan uitwerken voor meer veiligheid. Wat de ordediensten betreft, sprak de eerste minister de steun van de regering uit voor hun optreden en zei dat er zero tolerantie geldt voor geweld tegen deze diensten. De minister van Justitie werkt een omzendbrief uit die binnenkort van kracht wordt en die onder andere een gerechtelijk onderzoek instelt voor elke agressie tegen de ordediensten.