21 nov 2017 13:18

Lagere drempel bijdragen voor startende zelfstandigen

Vanaf april 2018 genieten 'startende' zelfstandigen een lagere inkomensdrempel voor de berekening  van de socialezekerheidsbijdragen. De ministerraad keurt hierover op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block en minister van Zelfstandigen Denis Ducarme een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed.

Vanaf het tweede trimester van 2018 worden de minimumsocialezekerheidsbijdragen voor startende zelfstandigen berekend op een lager minimuminkomen van 6.866,25 euro (huidige index) voor de eerste vier kwartalen van de activiteit. Dat betekent dat de zelfstandige in hoofdberoep aan het tarief van 20,5% dat vanaf 2018 geldt, geen trimestriële minimumbijdrage van 680,43 meer zal moeten betalen op een inkomensdrempel van 13.296,25 euro. Als zijn inkomsten lager zijn, zal hij een lagere bijdrage betalen van ten minste 351,90 euro.   

voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen met betrekking tot de sociale bijdragen van de zelfstandigen starters

ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de wet met betrekking tot de sociale bijdragen van de zelfstandigen starters