16 nov 2017 16:32

Standaardovereenkomst verenigingswerk

De ministerraad keurt de standaardovereenkomst voor het verenigingswerk goed. Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block stelde hierover twee ontwerpen van koninklijk besluit voor.

Vanaf januari 2018 kunnen werknemers, zelfstandigen en gepensioneerden onbelast tot 6000 euro per jaar bijklussen. Eén van de mogelijkheden is om verenigingswerk te doen. De ministerraad heeft nu de standaardovereenkomst voor het verenigingswerk goedgekeurd. Ze dient ten laatste voor de aanvang van het werk te worden ondertekend. De vereniging en de gebruiker dienen de klussen elektronisch aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid te melden.

ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van het model van de standaardovereenkomst voor verenigingswerk bij uitvoering van artikel 117 van de wet betreffende de economische relance en versterking van de sociale cohesie

ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikelen 131 en 137 van dezelfde wet, die de aangifte bij de RSZ regelt