16 nov 2017 16:32

Zorgtrajecten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de zorgtrajecten voor chronische patiënten wijzigt.

De eerste wijziging voert multidisciplinaire initiatieven in tijdens de opvolging van een patiënt met diabetes type 2- voortraject (prestatie 102852). 

Daarnaast worden maatregelen afgeschaft die niet meer relevant zijn binnen het zorgtraject van patiënten met diabetes type 2. De middelen worden aangewend voor diëtetiek en podologie.

Bij de verlenging van het zorgtraject chronische nierinsufficiëntie wordt rekening gehouden met het honorarium met code 470293-470304 en 470330-470341.

De ziekteverzekering moet geen jaarlijks forfaitair ereloon meer betalen, als de patiënt van een zorgtraject diabetes type 2 overschakelt naar een diabetesovereenkomst of als hij een zorgtraject chronische nierinsufficiëntie volgt en in dialyse wordt opgenomen.

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 januari 2009 tot uitvoering van artikel 36 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat betreft de zorgtrajecten