16 nov 2017 16:31

Toekomstige back-up zetel van het Galileo Security Monitoring Centre

De ministerraad gaat akkoord met de kandidatuur van België voor de toekomstige back-up zetel van het Galileo Security Monitoring Centre.

De Europese Commissie heeft gemeld dat de kandidatuur van België in aanmerking wordt genomen. De Commissie heeft een aantal nieuwe voorwaarden op het vlak van veiligheid en oppervlakte vastgesteld.
Het GSMC is een onderdeel van het satelliet-positionerings- en navigatiesysteem Galileo. De Master-site van het GSMC is gevestigd in Saint-Germain-en-Laye (Frankrijk). De back-up zetel is momenteel gevestigd in Swanwick (Groot-Brittannië). Naar aanleiding van de Brexit wordt een nieuwe locatie gezocht