16 nov 2017 16:32

Werking van de federale instantie voor onderzoek naar scheepvaartongevallen

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de organisatie en de werking van de Federale instantie voor onderzoek van scheepvaartonderzoeken (FOSO) vastlegt.

Het personeel van FOSO zal bestaan uit twee onderzoekers en één administratief assistent. Het ontwerp legt het profiel van de personeelsleden en hun bevoegdheden vast.

FOSO werd door de wet van 2 juni 2012 opgericht, maar was nog niet operationeel. Dankzij de regeling van de financiering via de wet van 11 augustus 2017, kan het FOSO nu zijn werk aanvatten. Het FOSO zal scheepvaartongevallen onderzoeken en aanbevelingen formuleren om ongevallen te vermijden.

ontwerp van koninklijk besluit betreffende de federale instantie voor onderzoek van scheepvaartongevallen tot nadere regeling van de organisatie, de samenstelling en de werking en tot vaststelling van de bekwaamheden van de personeelsleden