23 dec 1999 16:00

Geschillenregeling m.b.t. gronden tussen de Regie der gebouwen en de S
tad Brussel