18 mrt 2022 16:19

Gevangenissen Sint-Gillis en Dendermonde langer open

De ministerraad beslist op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne om de gevangenissen van Sint-Gillis en Dendermonde langer te gebruiken.

De projecten uit het Masterplan Gevangenissen en Internering van de federale regering worden onverminderd uitgevoerd, maar recente gebeurtenissen maken dat er een veel sterkere stijging is van de penitentiaire populatie dan verwacht, waardoor dringende maatregelen nodig zijn.

Om het hoofd te bieden aan de hoge overbevolking, in afwachting van de opening van extra capaciteit en om betere zorg te kunnen bieden aan geïnterneerden, stemt de ministerraad in met het langer openhouden van beide gevangenissen.

De FOD Justitie/DG Penitentiaire Inrichtingen verbindt zich ertoe de gevangenis van Sint-Gillis definitief te verlaten tegen 31 december 2024 en die van Dendermonde bij de opening van het FPC van Aalst. Dit zal leiden tot de definitieve sluiting van de twee sites.

De sterke stijging van de penitentiaire populatie is o.a. te wijten aan :

  • het stijgend aantal beklaagden door het dossier Sky ECC
  • een inhaalbeweging van veroordelingen waarvan de tenuitvoerlegging werd uitgesteld door het College van procureurs-generaal
  • een stijging van het aantal interneringen, ondanks de invoering van de interneringsdrempel en een stijging van het aantal geïnterneerden in de gevangenis

Het tijdelijk verhogen van de capaciteit is eveneens belangrijk in de strijd tegen de straffeloosheid.  Door alle straffen uit te voeren zal de penitentiaire bevolking eerst stijgen maar zal op termijn dalen doordat er kort op de bal gespeeld wordt en zo de recidive vermindert.

Het voorzien van deze tijdelijke extra capaciteit en de extra investeringen in de zorg geeft meer zuurstof in de zwaar overbevolkte gevangenissen en maakt het mogelijk om in afwachting van de Forensisch Psychiatrisch Centra betere zorg te bieden aan alle geïnterneerden die in de gevangenissen verblijven.

Daarnaast zullen er ook maatregelen onderzocht en uitgewerkt worden om de penitentiaire bevolking te laten dalen.