23 dec 2022 12:46

Gevels van het Legermuseum en Autoworld in het Brusselse Jubelpark worden gerestaureerd

De Regie der Gebouwen zal vanaf 2023 tot 2026 de gevels en het schrijnwerk van de gebouwen van het War Heritage Institute (Legermuseum) en van Autoworld in het Brusselse Jubelpark restaureren. De Federale Ministerraad gaf op 23 december 2022 zijn akkoord.   

De restauratiewerken worden in 4 fasen uitgevoerd die elkaar overlappen, zodat wanneer de uitvoering van de ene fase bezig is, de voorbereiding voor de andere fase van start gaat. De totale kostprijs wordt geschat op 27,7 miljoen euro, inclusief btw. 

Aan de werken gaan voorbereidende studies vooraf, zoals een asbestinventaris, opmetingen van de gevels, analyse van de materialen en schadebeeld van de gevels, bouwhistorische en materiaal-technische studies en stabiliteitsonderzoek.

Gelet op het beschermd statuut van het Jubelpark en de gebouwen, worden de werken uitgevoerd in samenwerking met de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen. 

Dit project volgt op het grote renovatieproject van de daken van de musea in het Jubelpark dat in 2018 werd aangevat en nu in zijn laatste fase is.  De werken kaderen binnen het Project 50/200 en zullen de Jubelparksite een nieuw elan geven in aanloop naar het tweehonderdjarig bestaan van België in 2030.

Mathieu Michel, Staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en Regie der Gebouwen, toegevoegd aan de eerste minister:
“Het behoud en de verbetering van de energieprestaties van het symbolische erfgoed van de overheid is voor mij een prioriteit. Ik wil de renovatie van het Jubelpark (Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium en Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis) afronden voor de 200ste verjaardag van ons land. De Regie der Gebouwen werkt hard om dit doel te bereiken.”

Thomas Dermine, staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen, belast met Wetenschapsbeleid:
“Met de volgende fase in de renovatie van de daken, gevels en ramen van de musea op de iconische Jubelparksite komen we opnieuw een stap dichter bij de volledige herwaardering van de site met het oog op de 200ste verjaardag van België in 2030. Deze plek transformeert zo verder van een plek waar collecties worden tentoongesteld naar een museumpark van de 21ste eeuw.”

Werken in 4 fasen (2023-2026)

Fase 1: Luchtvaarthal Legermuseum (2023-2024) 

In de eerste fase worden 3 van de 4 gevels van de Luchtvaarthal van het Legermuseum gerestaureerd. De voorgevel die uitgeeft op de esplanade werd reeds in 2013 volledig gerestaureerd en valt buiten de scope van deze opdracht.  

Het doel is om midden 2023 te starten met de restauratiewerken. 

De noordelijke achtergevel (700 m²) van de luchtvaarthal wordt voorzien van vacuüm isolerende beglazing en er wordt isolatie voorzien achter de zinken gevelbekleding (802 m²). 

De oostelijke zijgevel van de luchtvaarthal wordt voorzien van thermisch isolerend restauratieglas (197 m²), nieuwe thermisch onderbroken metalen profielen (197 m²) en een nieuwe geïsoleerde metalen schuifpoort.

De daken en de aansluitende glasgevels van de Luchtvaarthal worden momenteel reeds gerenoveerd en maken deel uit van de laatste renovatiefase van de daken van de musea in het Jubelpark.

Fase 2: Autoworld (2024-2025)

In de tweede fase worden alle gevels van Autoworld, met inbegrip van de voorgevel aan de esplanade gerestaureerd.

De renovatie van de daken en de aansluitende glasgevels van Autoworld worden momenteel beëindigd en maken deel uit van de grote renovatie van de daken van de musea in het Jubelpark. 

Fase 3: Bordiauhal en voor- en binnengevels Legermuseum (2025-2026)

Fase 3 (de omvangrijkste) omvat verschillende gevels van het Legermuseum, waaronder de gevels van de Bordiauhal en de voorgevel aan de zijde van de esplanade. Ook de buitengevels rondom de dienstingang worden aangepakt. 

Fase 4: Triomfboog en Hemicycle (2026)

In de laatste fase wordt de Triomfboog en de halfronde open buitengalerij (hemicycle) aangepakt waarbij ook de bronzen beelden aan de Triomfboog gereinigd zullen worden.

De dakbedekking in zink en het houten terras worden in het eerste trimester van 2023 vernieuwd en maakt deel uit van het grote renovatieproject van de daken.     

Een energetische verbetering

De restauratiewerken omvatten het reinigen, herstellen en restaureren van de volledige gevels met het daarbij horende schrijnwerk. 

De gevels zijn opgebouwd vanuit een metalen structuur met invulmetselwerk in baksteen en/of natuursteen.  Er werd vooral Doornikse kalksteen, Gobertange steen, Belgische blauwe hardsteen, ook wel gekend als ‘petit granit’ en Henegouwse hardsteen gebruikt. 

Het schrijnwerk bestaat hoofdzakelijk uit metaal met hier en daar een recente herstelling in aluminium of hout. De ontbrekende decoratieve elementen in de gevels worden geconsolideerd of gerestaureerd. 

Energetische verbeteringen zijn enkel mogelijk op de niveau van het schrijnwerk. De gevels isoleren is technisch niet haalbaar en geen optie omdat de Jubelpark-site geklasseerd is. 

Het schrijnwerk dat in voorgaande bouwfases al vervangen werd door dubbel glas, wordt voorzien van vernieuwde beglazing dat voldoet aan de huidige energetische waarden. 
Het schrijnwerk met enkele beglazing wordt vervangen door  dubbel glas. 
Het type glas zal bepaald worden aan de hand van de voorafgaande studies en wordt  voorgelegd aan de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen.

De bedoeling is om het HVAC-verbruik (ventilatie, klimaatregeling en verwarming)  na restauratie van de gevels en het schrijnwerk met 10 tot 15% te verminderen. In combinatie met de isolatie van daken zal de totale impact naar verwachting ongeveer 20-30% bedragen voor de gerenoveerde verwarmde ruimtes. 

Technische fiche

Eigenaar: Belgische staat
Opdrachtgever: Regie der Gebouwen
Duur van de werken: 2023-2026 
Studiebureau: nog te bepalen
Aannemer: nog te bepalen
Totale kostprijs van de werken: ongeveer 27,7 miljoen euro, inclusief btw.