07 okt 1997 17:00

Gevolgen voor de begroting van de schuldvermindering voor de armste la
nden